Chirurgiczne opracowanie ran

Chirurgiczne opracowanie ran stosujemy głównie u pacjentów zmagających się z nowymi ranami lub zanieczyszczeniem dawnych

Chirurgiczne opracowanie ran Bielsko-Biała – Centrum Medyczne Galmedic

chirurgiczne opracowanie ran Bielsko-Biała

 

Nasza skóra każdego dnia narażona jest na większe i mniejsze zranienia. W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, domowych, a nawet higieny możemy doprowadzić do przerwania powłok skórnych o różnym nasileniu. Odpowiedzią na potrzeby pacjentów stało się oferowane przez Centrum Medyczne Galmedic chirurgiczne opracowanie ran.

Bielsko-Biała jest miejscem, w którym można skorzystać z rzetelnej i skrupulatnej opieki specjalistów. Nie bagatelizują oni żadnych objawów pacjenta, dążąc swoim działaniem do znacznego podwyższenia poziomu jego komfortu psychicznego i fizycznego. Każda rana wymaga bowiem odpowiedniego leczenia i późniejszej pielęgnacji.

Chirurgiczne opracowanie ran stosujemy głównie u pacjentów zmagających się z nowymi ranami lub zanieczyszczeniem dawnych. Zabieg ten pozwala bowiem stworzyć optymalne środowisko dla potrzeb gojenia się wszystkich rodzajów zranień oraz urazów. Opiera się głównie na dbałości o dokładne oczyszczenie rany, zszyciu powłok skórnych i założeniu opatrunku. Jednak procedura, która wydaje się być prosta i szybka, nie zawsze taka jest. Istnieją rany trudne do opracowania. W ich przypadku dokładne i skuteczne wykonanie zabiegu zajmuje więcej czasu, a także wymaga nie lada umiejętności lekarza. W Centrum Medycznym Galmedic pacjent ma do swojej dyspozycji wyłącznie doświadczonych specjalistów, którzy na co dzień podejmują się właśnie tego rodzaju zabiegów.

Chirurgiczne opracowanie rany w Bielsku-Białej umożliwia specjalistyczne Centrum Medycznym Galmedic. Więcej o placówce przeczytasz tutaj.

Chirurgiczne opracowanie ran Bielsko-Biała – wskazania

Najczęściej, powstające na naszym ciele drobne urazy nie wymagają żadnej interwencji lekarskiej. Jednak w przypadku głębokich i poważniejszych zranień, które niekoniecznie zagoją się samoistnie, konieczne jest chirurgiczne opracowanie ran. Bielsko-Biała jest jednym z miast, w którym pacjent może liczyć na kompleksową i fachową pomoc w Centrum Medycznym Galmedic. Bezwzględnie opracowaniu pacjenci powinni poddać rany, które źle się goją, wykazują objawy zakażenia, mają charakter przewlekły lub uległy zanieczyszczeniu. Jeżeli zranienie jest duże, ma nieregularne brzegi i kształt, głęboką strukturę uszkodzenia, konieczne jest zwykle jego zaopatrzenie i opracowanie. Lekceważenie poważnych urazów może wywołać w organizmie pacjenta zakażenie, a ono czasami przeradza się w stan zagrażający jego życiu lub zdrowiu.

W sposób chirurgiczny można opracować niemal wszystkie rodzaje ran: cięte, kłute, szarpane, kąsane, gryzione, tłuczone czy miażdżone. Również te zanieczyszczone, zawierające ciało obce oraz cechujące się stanem martwiczym, warto poddać opracowaniu. Ponieważ nawet małe zranienia mogą trudno się goić i doprowadzać do występowania nieprzyjemnych objawów, warto zachować szczególną czujność po każdego rodzaju urazach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proponujemy odbycie krótkiej konsultacji lekarskiej, podczas której specjalista określi istnienie rzeczywistych wskazań do wykonania zabiegu. Skontrolowanie stanu skóry w miejscu urazu jest konieczne, by wykluczyć ewentualne powikłania i skutki uboczne nieprawidłowego procesu jej gojenia się.

Na czym polega zabieg?

Mając na myśli skuteczne leczenie rany, proponujemy pacjentom usługę kompleksową, polegającą na diagnostyce stanu zranienia oraz doborze odpowiednich metod jego leczenia. Jej celem jest dokładnie oczyszczenie miejsca urazu. Dotyczy to zarówno ciał obcych obecnych wewnątrz rany, jak i wszelkich zanieczyszczeń, drobnoustrojów i martwych tkanek. Ich obecność może przyczyniać się do występowania zakażenia i utrudniać proces gojenia, jednocześnie znacznie go wydłużając. Podczas zabiegu przywraca się również fizjologiczne ukrwienie miejsca zranienia, co przyspiesza procesy regeneracyjne. W przypadku ran przewlekłych lekarz dodatkowo wycina tkanki martwicze graniczące ze zdrowymi.

Wszystkie działania chirurgiczne podejmowane w ramach opisywanej procedury medycznej przeprowadza się w warunkach sterylnych i jałowych. Chirurg posługuje się jednorazowymi narzędziami chirurgicznymi oraz skalpelem. Dezynfekcja i oczyszczenie rany odbywa się przy wykorzystaniu certyfikowanych środków farmaceutycznych dopuszczonych do sprzedaży. Zastosowanie bezpiecznych farmaceutyków gwarantuje bezpieczeństwo wykonywanych przez nas usług. Po oczyszczeniu rany chirurg przystępuje do jej zszycia i założenia opatrunku. W niektórych przypadkach konieczne jest również podanie pacjentowi zastrzyku przeciwtężcowego. Czas gojenia się rany nie jest jednoznacznie możliwy do określenia już na etapie leczenia.

Przygotowania do zabiegu

Leczenie ran, nie wymaga od swoich pacjentów szczególnego przygotowania do rozpoczęcia zabiegu. Mogą oni zgłosić się do Centrum Medycznego Galmedic również bezpośrednio po zaistniałej sytuacji skutkującej powstaniem zranienia. Nie należy samodzielnie oczyszczać głębokiej rany, wyciągać ciał obcych czy zakładać brudnego opatrunku. Oględzin rany dokonuje wyłącznie lekarz specjalista i na tej podstawie zaleca dalsze postępowanie medyczne. Bierze pod uwagę jej lokalizację, wygląd tkanek, obecność ciała obcego, zakażenia lub martwicy. Lekarz zbiera również od pacjenta skrupulatny wywiad lekarski, pytając o okoliczności powstania rany, przebyte choroby i urazy, operacje oraz zabiegi, stosowane leki  i suplementy diety. Istotny jest dla niego również czas, który upłynął od powstania zranienia do przyjazdu pacjenta do placówki.

Ustalając rozmiary i rozległość zranienia lekarz może określić, jaka dawka znieczulenia miejscowego będzie konieczna dla zapewnienia pacjentowi komfortu wykonywanego zabiegu. Oczyszczanie ran przeprowadzamy bezboleśnie, dbając o bezpieczeństwo pacjenta na każdym etapie zabiegu. Moment podania znieczulenia może być dla chorego nieprzyjemny, polega bowiem na kilkukrotnym wykonaniu wkłucia igły w okolice rany.

Chirurgiczne opracowanie ran Bielsko-Biała i co dalej?

Po znieczuleniu miejscowym pacjenta lekarz wykonuje chirurgiczne opracowanie rany, na którego etapy składa się:

  • oczyszczanie ran
  • dezynfekcja ran
  • szycie ran
  • usuwanie szwów po zagojeniu się rany.

Cały zabieg trwa kilkadziesiąt minut, zwykle do godziny. Po zaszyciu rany i założeniu jałowego opatrunku pacjent otrzymuje wskazania do pielęgnacji jej w warunkach domowych. Ponieważ nie musi on zostawać w placówce i być poddawany hospitalizacji, powinien bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarza. Musi zatem codziennie dezynfekować ranę, zmieniać opatrunek i zwracać szczególną uwagę na możliwe występowanie symptomów niepożądanych. Zwykle dotyczą one zakażenia rany, co objawia się gorączką, zaczerwienieniem skóry i ropną wydzieliną. Pacjent powinien ograniczyć uprawianą aktywność fizyczną, w tym również sportową, prowadzić oszczędny tryb życia przynajmniej do momentu ściągnięcia szwów.

Szycie ran

Szycie ran stosujemy głównie w przypadku wystąpienia urazów naruszających głębokie struktury tkanki skórnej. Zwłaszcza jeżeli brzegi rany są nadmiernie poszarpane, występują ubytki tkanki skórnej, wykorzystuje się mechaniczne metody zbliżania do siebie brzegów rany. Zdrowe tkanki skóry zaszywa się z użyciem nici chirurgicznych, ale najpierw lekarz powinien dokładnie oczyścić zranienie. W tym celu wykonywana jest dezynfekcja ran. Specjaliści z Galmedic zalecają, by pod żadnym pozorem nie doprowadzić do kontaktu rany z zabrudzeniem (nawet powierzchownym). Cały zabieg przeprowadza się zatem w jałowych warunkach, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i komfort pacjenta.

Szycie ran następuje po uprzednim znieczuleniu miejscowym pacjenta. Zwykle wykorzystuje się nici chirurgiczne nierozpuszczalne, ale coraz bardziej popularne są również te, które samodzielnie się wchłaniają. Chirurg zszywa ranę, posługując się jałowymi narzędziami, chwytając jej brzegi specjalną igłą. Czasami zamiast nici chirurgicznych stosuje się staplery lub plastry. Zastosowanie tych ostatnich uzasadnione jest wyłącznie w sytuacji, gdy rana pacjenta nie jest zbyt głęboka i poszarpana. Szycie rany trwa kilkanaście-kilkadziesiąt minut, w zależności od jej rozmiaru.

Usuwanie szwów

Usuwanie szwów zalecamy wykonać maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od daty zabiegu. W tym celu pacjent powinien ponownie pojawić się u lekarza specjalisty i odbyć wizytę kontrolną. Szwy zdejmuje się jedynie w sytuacji, gdy podczas zabiegu zastosowano nierozpuszczalne nici chirurgiczne lub staplery. Pacjent nie powinien próbować usuwać ich samodzielnie. Takie działanie grozi bowiem przerwaniem ciągłości skóry, a nawet rozerwaniem zaszytej i zagojonej rany. Szwy rozpuszczalne znikają z powierzchni skóry zwykle po upływie 10 dni od wykonania zabiegu. Pozostawiają ranę w dobrym stanie, całkowicie zagojoną i zaopatrzoną. Aby usuwanie szwów było bezpieczne i skuteczne, je również należy przeprowadzić w jałowych warunkach.

Często zadawanie pytanie

Nie, ponieważ każdy zabieg wykonujemy w znieczuleniu miejscowym pacjenta.

Chirurgicznego opracowania ran wymagają przede wszystkim rany głębokie, szarpane, miażdżone i tłuczone. Również jeżeli doszło do ich znacznego zanieczyszczenia, pacjent powinien zgłosić się na zabieg.

Nie stwierdza się bezwzględnych przeciwwskazań do zabiegu. Lekarz może jednak odmówić jego wykonywania w przypadku pacjentów w stanie upojenia alkoholowego lub uczulonych na miejscowe środki znieczulające.

Zwykle po upływie 12-14 dni od daty zabiegu.

Zabieg jest relatywnie bezpieczny, ale w przypadku nielicznych pacjentów może dojść do wystąpienia objawów niepożądanych. Należą do nich głównie zakażenie i uszkodzenie zdrowych tkanek.

Tak, zabrudzone rany lekarz wypłukuje, używając odpowiedniego roztworu soli fizjologicznej.

Powtórzenia zabiegu wymagają zwykle wyłącznie te rany, które mają charakter przewlekły.

Po przeprowadzeniu zabiegu nie jest konieczna hospitalizacja.

Często zadawanie pytanie

Rana może boleć nawet kilka dni po zabiegu. W przypadku silnych dolegliwości zalecamy konsultację lekarską i zastosowanie leków uśmierzających ból.

Profilaktyka przeciwtężcowa stosowana jest wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza.

Nie każda rana jest na tyle płytka, by mogła samoistnie się zagoić. Określić jej cechy i strukturę może jedynie specjalista.

Nie, szwy usuwa wyłącznie lekarz lub pielęgniarka/pielęgniarz podczas wizyty kontrolnej pacjenta w placówce.

Najpewniej zastosowane zostały szwy rozpuszczalne, które samoistnie znikają po upływie około 10 dni od wykonania zabiegu.

Odciąganie terminu usunięcia szwów może doprowadzić do ich wrośnięcia w tkankę skórną. To zaś może stać się przyczyną zakażenia i nagłych dolegliwości bólowych.

Tak, doświadczony chirurg posiada umiejętności, które umożliwiają mu opracowanie chirurgiczne ran w nietypowych lokalizacjach na ciele pacjenta.

Zabieg zawsze przeprowadza chirurg w asyście personelu pielęgniarskiego.

Masz pytanie dotyczące usługi?

Masz problem i szukasz skutecznej diagnozy? Zapraszamy do kontaktu

Nasze usługi możesz opłacić online za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Aby opłacić usługę kliknij jej nazwę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

przelewy24

668 660 600