Odtrucie alkoholowe Bielsko-Biała

Pacjentom decydującym się na odtrucie alkoholowe Bielsko-Biała oferuje placówkę z kompleksowym podejściem do ich trudności.

Odtrucie alkoholowe Bielsko-Biała – Detoks alkoholowy Bielsko-Biała – Galmedic

odtrucie alkoholowe Bielsko-Biała

 

Aby bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić odtrucie alkoholowe, oferujemy pomoc i wsparcie najwyższej klasy specjalistów. Dostępni w Centrum Medycznym Galmedic dla każdego pełnoletniego chorego odznaczają się wysokim poziomem doświadczenia i umiejętności. Dzięki temu oraz przy wykorzystaniu indywidualnych cech osobowościowych są oni w stanie stworzyć z pacjentem relację opartą na zaufaniu i dyskrecji.

Ponieważ większość pacjentów placówki to osoby zmagające się z konsekwencjami choroby alkoholowej, szczególnie liczy się dla nich komfort i atmosfera intymności. Walka z nałogiem nie powinna być jednak powodem do dyskomfortu czy wstydu. Rozpoczynana z pomocą specjalistów świadczy o odpowiedzialności chorego i jego chęci do zmian.

Pacjentom decydującym się na odtrucie alkoholowe Bielsko-Biała oferuje placówkę z kompleksowym podejściem do ich trudności – Centrum Medyczne Galmedic.

Biorąc pod uwagę wysokie ryzyko występowania objawów abstynencyjnych podczas przerywania ciągów alkoholowych, każdy chory powinien w tym trudnym czasie przebywać pod opieką specjalistów. Ponieważ są one stałym elementem, a zarazem następstwem procesu trzeźwienia, nie można się przed nimi ustrzec. Można jednak skutecznie zniwelować ich nasilenie. Najbezpieczniej wybrać zatem placówkę, która specjalizuje się w pomocy uzależnionym.

W Centrum Medycznym Galmedic detoks alkoholowy można łączyć ze stosowanymi równocześnie wybranymi metodami kompleksowej terapii choroby alkoholowej. Oddział detoksykacyjny w Centrum Medycznym Galmedic jest zatem początkiem drogi do trzeźwości.

Odtrucie alkoholowe Bielsko-Biała poleca przede wszystkim osobom uzależnionym. Borykają się one z długotrwałymi ciągami alkoholowymi, odczuwają skutki Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA) i fizyczne objawy ciężkiego uzależnienia od substancji psychoaktywnej. W związku z tym to one w pierwszej kolejności potrzebują pomocy specjalistów. Nie oznacza to jednak, że pacjentami Centrum Medycznego Galmedic nie mogą zostać osoby zdrowe. Wręcz przeciwnie – nawet po jednorazowym, okazjonalnym nadużyciu alkoholu można bowiem skorzystać z odtrucia i detoksykacji. Ponieważ stałe spożywanie nadmiernych ilości alkoholu etylowego prowadzi do powstania znacznych szkód zdrowotnych, pacjenci zdrowi mają szansę szybciej oczyścić swój organizm z toksyn, niż ci, którzy wpadli w sidła nałogu.

Aby stwierdzić, czy odtrucie alkoholowe jest potrzebne pacjentowi, należy się przyjrzeć nie tylko prowadzonemu przez niego trybowi życia, ale również występującym u niego objawom. Jeżeli cierpi on z powodu dolegliwości żołądkowych (wymiotów, biegunek, mdłości), bólów i zawrotów głowy oraz zaburzeń pracy serca, a objawy te występują po spożyciu alkoholu lub podczas trzeźwienia, niezwłocznie powinien on sięgnąć po poradę lekarza. Alarmujące są również takie dolegliwości jak: napady drgawek, dreszcze, skurcze mięśniowe, tiki oraz zaburzenia poznawcze i psychiczne. Pacjenci odczuwają ponadto dolegliwości związane z niskim poziomem samopoczucia – czują, że ranią siebie i innych, łatwo popadają w stany depresyjne.

Detoks alkoholowy Bielsko-Biała oferuje ponadto tym pacjentom, którzy spożyli substancję odurzającą pochodzącą z nielegalnego lub niesprawdzonego źródła. Niektórzy pacjenci zgłaszają się do placówek również z objawami zatrucia alkoholem nieprzeznaczonym do spożycia. W obu przypadkach liczy się czas – im szybciej toksyny zostaną wypłukane z organizmu chorego, tym mniejszych zniszczeń dokonają. Etanol oraz wszelkie zbędne produkty jego przemiany są transportowane wraz z krwią do wszystkich komórek i tkanek organizmu. Mogą zatem wywrzeć degeneracyjny wpływ na każdą strukturę ciała.

Odtrucie alkoholowe Bielsko-Biała – na czym polega?

Detoks alkoholowy nie powinien opierać się wyłącznie na podaniu pacjentowi dożylnego wlewu witaminowego na kaca. Cały proces ma bowiem na celu nie tylko wypłukanie toksyn z organizmu chorego. Istotne jest również przywrócenie mu równowagi psychicznej i fizycznej. Do tego konieczne jest zaś wyrównanie poziomów elektrolitów i substancji odżywczych. To one odpowiedzialne są za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich układów organizmu, w tym również postrzeganie psychiczne. Nawodniony i odżywiony alkoholik zauważa stopniową poprawę swojego samopoczucia. Dzięki temu jest on w stanie podjąć kolejne decyzje o następnych oddziaływaniach terapeutycznych. Odtrucie alkoholowe, zwłaszcza w przypadku osób uzależnionych, powinno zatem polegać na przerwaniu ciągu alkoholowego i umożliwieniu nałogowcowi podjęcia świadomych decyzji co do dalszego leczenia. W przypadku osób zdrowych detoksykacja alkoholowa kończy się wraz z osiągnięciem znacznej poprawy stanu zdrowia pacjenta. Potwierdza się ją wynikami badań i testów kontrolnych.

Masz pytanie dotyczące usługi? Zapraszamy do kontaktu

Diagnostyka w bielskim Centrum Medycznym Galmedic

Zanim specjaliści rozpoczną detoks w Bielsku-Białej, konieczna jest dokładna diagnostyka stanu zdrowia pacjenta. W tym celu w Galmedic przeprowadza się wizytę kwalifikacyjną, podczas której pacjent jest dokładnie badany. Lekarz rozmawia z nim i zadaje pytania dotyczące okoliczności nadużywania alkoholu etylowego, długości ewentualnych ciągów alkoholowych i momentów trzeźwości, stopnia uzależnienia. Wszystkie te dane są mu niezbędne do określenia właściwej ścieżki terapeutycznej i aktualnych potrzeb medycznych pacjenta. Jedynie lekarz jest w stanie spersonalizować przebieg odtrucia alkoholowego, w tym również skład podawanej mu kroplówki i stężenie jej składników.

Specjalista zwraca szczególną uwagę na niedobory składników odżywczych w ciele pacjenta. W razie konieczności zleca wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych lub obrazowych. Większość z nich przeprowadza się na miejscu w placówce. Lekarz bierze również pod uwagę stan zdrowia pacjenta i możliwe przeciwwskazania do przeprowadzenia detoksykacji. W niektórych przypadkach przygotowuje się także na ewentualność nagłego pogorszenia stanu zdrowia chorego i konieczność udzielenia mu zaawansowanej pomocy medycznej. W Centrum Medycznym Galmedic bezpieczeństwo pacjenta stawiamy na pierwszym miejscu.

detoks alkoholowy odtrucie alkoholowe Bielsko-Biała

Odtrucie alkoholowe Bielsko-Biała – przebieg

Choć oferowany w Centrum Medycznym Galmedic detoks przeprowadzany jest sprawnie i bezpiecznie, należy on do procedur medycznych, które wymagają specjalnych warunków. Ponieważ nieodłącznym elementem odtrucia alkoholowego jest podanie pacjentowi dożylnych wlewów witaminowych, konieczne jest przerwanie ciągłości jego skóry. Ta konieczność wiąże się z ryzykiem zakażenia pacjenta drobnoustrojami, jakie bytują na jego skórze i jej otoczeniu. W związku z tym wkłucie dożylne zawsze powinien wykonać przedstawiciel personelu medycznego, w sterylnych warunkach, wykorzystując jednorazowe narzędzia. Podane dożylnie kroplówki witaminowe szybko zwalczają wszelkie niedobory substancji odżywczych oraz regulują zaburzenia w gospodarce wodno-elektrolitowej pacjenta. Jednocześnie przyspieszają proces trzeźwienia organizmu, wypłukując z krwiobiegu toksyny.

Opis substancji, jakie zawierają poszczególne wlewy dożylne, znajdziesz w zakładce Kroplówki witaminowe.

Zwykle po podaniu dożylnych wlewów witaminowych u pacjenta rozpoczyna się najtrudniejszy etap detoksykacji. Ponieważ przerwano jego ciąg alkoholowy, zmaga się on z objawami Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego. Wywołuje je głód biochemiczny związany z brakiem odpowiedniego poziomu substancji odurzającej w krwiobiegu pacjenta. Jest zatem bezpośrednim następstwem procesu trzeźwienia.

Najczęściej opisywane objawy odstawienne to bóle i zawroty głowy, luki pamięciowe, dolegliwości gastryczne, czasami nawet utrata świadomości i zaburzenia krążenia. Minimalizuje się je za pośrednictwem stosowanych środków farmaceutycznych: leków nasennych, przeciwbólowych, przeciwwymiotnych oraz uspokajających. Detoksykację można przerwać wyłącznie wtedy, gdy organizm pacjenta osiągnie równowagę, a jego ogólny stan zdrowia poprawi się.

Nie zaleca się jednak ostatecznego kończenia terapii w przypadku osób uzależnionych – w ich przypadku odtrucie alkoholowe powinno naturalnie przekształcić się w kompleksowe leczenie alkoholizmu. W Galmedic proponujemy bowiem nie tylko detoks, ale również Esperal oraz psychoterapię. Wszystkie te oddziaływania dostępne są w jednej placówce.

Często zadawane pytania

Odtrucie alkoholowe to proces, którego celem jest oczyszczenie organizmu chorego z toksyn i przywrócenie mu równowagi wodno-elektrolitowej.

Proces detoksykacji może trwać od kilku godzin do kilkunastu dni, a w przypadku niektórych pacjentów nawet dłużej. Jego przebieg i rezultaty uzależnione są od wyjściowego stanu pacjenta, jego predyspozycji, możliwości i charakterystyki uzależnienia.

Z odtrucia alkoholowego nie powinny korzystać osoby, u których stwierdzono zaburzenia kardiologiczne, ciężkie uszkodzenia wielonarządowe, niewydolność wątroby lub złożone schorzenia psychiczne. W przypadku wątpliwości diagnostycznych pacjenta kieruje się na dodatkowe konsultacje specjalistyczne.

Tak, konsekwencje jednorazowego nadużycia alkoholu również są niwelowane za pośrednictwem odtrucia alkoholowego. Kac to symptom trzeźwienia organizmu, zatem jest wskazaniem do odbycia detoksykacji.

Tak, w Centrum Medycznym Galmedic udzielamy pomocy pacjentom w stanie upojenia alkoholowego. Ich zachowanie musi być jednak zgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi  i nie może stwarzać żadnego zagrożenia.

Odtrucie alkoholowe można wielokrotnie powtarzać, jednak tolerancja organizmu na substancję odurzającą zmienia się w czasie. W związku z tym najlepiej skorzystać z detoksykacji połączonej z kompleksową terapią alkoholizmu, niż zaczynać leczenie ciągle od nowa.

W celu skutecznej detoksykacji oraz pokonania nałogu zalecamy kompleksowe odtrucie alkoholowe, będące częścią leczenia odwykowego.

Błyskawiczne odtrucie w warunkach domowych najczęściej jest nieskuteczne. Może być także niebezpieczne.

Odtrucie alkoholowe przywraca optymalny poziom substancji odżywczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. W związku z tym pacjent już podczas procesu detoksykacji odczuwa znaczną poprawę samopoczucia oraz wzrost sił witalnych. Podczas odtrucia zmniejsza się również nasilenie objawów odstawiennych.

Najczęściej lekarze zalecają dożylne lub domięśniowe podanie środków uśmierzających ból, nasennych, uspokajających i przeciwwymiotnych. Stan niektórych pacjentów wymaga również podania beta-blokerów.

Nie, odtrucie alkoholowe to wyłącznie jeden z elementów terapii choroby alkoholowej. Pomaga alkoholikowi wytrzeźwieć, ale stosowane samodzielnie nie sprawi, że pacjent wyleczy się z nałogu.

Podczas odtrucia alkoholowego pacjent pozostaje pod bezpośrednią opieką lekarza. Detoksykację alkoholową powinien przeprowadzać wyłącznie doświadczony psychiatra lub specjalista z zakresu chorób wewnętrznych.

Pacjenci najczęściej zgłaszają dolegliwości występujące u nich w odpowiedzi na głód biochemiczny organizmu. Warto jednak zaznaczyć, że objawy odstawienne nie są bezpośrednim powikłaniem po zastosowaniu odtrucia alkoholowego.

Stan pacjentów podczas i po odtruciu alkoholowym jest różny i zależy przede wszystkim od ich ogólnej kondycji zdrowotnej oraz stopnia uzależnienia, jeżeli z nim się zmagają. Po zakończeniu terapii chory powinien być w dobrym stanie, potwierdzonym zadowalającymi wynikami badań laboratoryjnych. Zdarza się, że alkoholicy wymagają hospitalizacji w trakcie detoksykacji, gdy ich stan zdrowia pogarsza się w wyniku wystąpienia Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego.

Tak, celem odtrucia alkoholowego jest bowiem przywrócenie sprawności alkoholikowi i równowagi jego organizmowi.

Tak, wszelkie działania podejmujemy w atmosferze intymności i dyskrecji. Szanując bezpieczeństwo pacjenta, nie ujawniamy jego danych, a personel medyczny kieruje się etyką zawodową i tajemnicą lekarską podczas wykonywania codziennych obowiązków. Pacjent samodzielnie decyduje o tym, kogo i kiedy poinformować o swoim pobycie w placówce i stanie własnego zdrowia.

U znacznej większości, zwłaszcza w przypadku osób uzależnionych od spożywania alkoholu etylowego. Nasilenie tych objawów jest jednak różne. Mogą być one niemal niezauważalne lub niezwykle uciążliwe.

Cennik detoks alkoholowy & Odtrucie alkoholowe

Pacjent otrzymuje pakiet opieki zawierający wysokiej jakości płyny wieloelektrolitowe oraz kroplówki witaminowe, leki rozluźniająco-uspokajające oraz przeciwwymiotne. Do wyłącznej dyspozycji pacjenta pozostaje wykwalifikowany personel medyczny, który cały czas jest z pacjentem. Odtrucie odbywa się w bardzo komfortowym jednoosobowym pokoju z prywatną toaletą, pacjent ma również do swojej dyspozycji wygodną salę telewizyjną. Podczas odtrucia 12h i 24h na życzenie pacjenta istnieje możliwość zamówienia posiłku. Naszym pacjentom podajemy wyłącznie bezpieczne i przebadane preparaty medyczne wysokiej jakości pochodzące z legalnych źródeł.

Aby leczenie alkoholizmu przyniosło pacjentom oczekiwane rezultaty, terapia powinna składać się z kilku etapów i być rozłożona w czasie. W Centrum Medycznym Galmedic do dyspozycji pacjenta pozostają specjaliści: psychiatra, chirurg, pielęgniarki i pielęgniarze oraz psychoterapeuci i psycholodzy. Dzięki temu już podczas odtruwania organizmu z alkoholu pacjent może skorzystać z kompleksowej terapii choroby alkoholowej. W Galmedic stosujemy wyłącznie nowoczesne metody, oparte na innowacyjnych rozwiązaniach i doświadczeniu naszych specjalistów.

Efektem odtrucia alkoholowego powinno być całkowite oczyszczenie organizmu z niebezpiecznych substancji i toksyn. Wśród nich za najgroźniejszą uważa się acetaldehyd, czyli aldehyd octowy. Powstaje on w wątrobie człowieka w wyniku rozpadu alkoholu etylowego podczas procesu jego trawienia. Zastosowanie preparatów z sodem, magnezem, potasem i wapniem pomaga wypłukać z krwiobiegu tę substancję i przyczynia się do przywrócenia prawidłowego sposobu funkcjonowania wszystkich układów organizmu. Efekty detoksykacji mogą być widoczne już po upływie kilku godzin sesji. Uzależnieni pacjenci odczuwają skutki trzeźwienia zazwyczaj po upływie 12-14 godzin od momentu przerwania ciągu alkoholowego. Po zabiegu zaleca się pacjentowi dłuższy odpoczynek, a nawet sen. W tym celu pozostaje on w placówce zwykle dłuższy czas.

Nasze usługi możesz opłacić online za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Aby opłacić usługę kliknij jej nazwę i postępuj zgodnie z instrukcjami.

przelewy24

Masz pytanie dotyczące usługi?

Zapraszamy do kontaktu. Nasz specjalista udzieli szczegółowej odpowiedzi na twoje pytanie.

668 660 600