Terapia alkoholizmu Bielsko-Biała

Dla pacjentów poszukujących usługi, jaką jest terapia alkoholizmu, przygotowaliśmy kompleksową ofertęc.

Terapia alkoholizmu Bielsko-Biała – Psychoterapia alkoholizmu – Galmedic

psychoterapia alkoholizmu Bielsko-Biała

 

Leczenie choroby alkoholowej nie powinno się opierać wyłącznie na dbałości o stan zdrowia fizycznego pacjenta. Ponieważ schorzenie to dotyczy również natury psychicznej, w Centrum Medycznym Galmedic uzależnionym pacjentom proponujemy kilka elementów, z których składa się kompleksowa terapia alkoholizmu. Stawiamy tu przede wszystkim na psychoterapię, odtrucie alkoholowe i metody awersyjne wspomagające proces zdrowienia. Głównym celem oddziaływań psychoterapeutycznych jest zmiana nastawienia psychicznego osoby uzależnionej do posiadanych przez nią trudności. Dzięki współpracy ze specjalistą nałogowiec stopniowo dostrzega szkodliwe schematy swoich zachowań oraz stara się je na bieżąco zmieniać, przekształcając w te o pozytywnych skutkach.

Dla pacjentów poszukujących usługi, jaką jest terapia alkoholizmu, przygotowaliśmy kompleksową ofertę. Specjalizujemy się w zaawansowanych technikach terapeutycznych, proponowanych pacjentom przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Dzięki nim możliwe jest szybkie i skuteczne (trwałe) odzyskanie przez nałogowca równowagi psychicznej i zwiększenie jego komfortu. Największym sukcesem psychoterapii jest bowiem zrozumienie przez pacjenta, że zmaga się on ze złożonym problemem i zmotywowanie go do podjęcia leczenia choroby alkoholowej.

Podstawowe zadania psychoterapii

Strategie terapeutycznie nie ograniczają się wyłącznie do uświadamiania pacjentowi jego sytuacji życiowej, trudności i zagrożeń z niej wynikających. Na czym więc polega kompleksowa terapia alkoholizmu? Bielsko-Biała proponuje ofertę Centrum Medycznego Galmedic, które koncentruje się również na pracy nad zwiększeniem ogólnych zdolności psychicznych pacjenta i wyrównaniem deficytów w jego umiejętnościach. Chodzi tu zwłaszcza o rozumienie i kontrolowanie mechanizmu uzależnienia, łącznie z takimi zjawiskami towarzyszącymi, jak iluzja i zaprzeczanie. Ponieważ nałogowcy znajdują odpowiednie sposoby, by tłumaczyć własne uzależnienie, muszą samodzielnie poznać własne zachowania, usprawiedliwiające ich niezdrowy tryb życia. Dzięki zastosowaniu psychoterapii możliwe jest wprowadzenie korekty do treści umysłowych, produkowanych przez patologiczne mechanizmy myślowe.

Terapia alkoholizmu Bielsko-Biała

W Centrum Medycznym Galmedic każda osoba uzależniona uzyska specjalistyczną pomoc i odpowiednią opiekę. Przedstawiciele personelu medycznego charakteryzują się tutaj nie tylko wysokim stopniem wykształcenia i doświadczenia, ale również empatii oraz zrozumienia. Dzięki temu perfekcyjnie odpowiadają na potrzeby pacjentów, bez zbędnego moralizowania i udzielania „dobrych” rad.

W naszej placówce każdy pacjent czuje się bezpiecznie. Zapewniamy stuprocentową dyskrecję i atmosferę intymności. Co więcej, o podejmowanych działaniach nie informujemy osób postronnych, jedynie tych, których wskaże sam pacjent. W rzetelny i dyskretny sposób przekazujemy również najbliższym pacjentów informacje o postępach terapeutycznych chorych i stanie ich zdrowia. Kierujemy się zasadami etyki zawodowej i tajemnicy lekarskiej.

Pacjent już na początku swojej drogi terapeutycznej znajduje się w stanie dezintegracji, co znacznie wpływa na jego zdolności samokontroli i samoregulacji. Dlatego też w Centrum Medycznym Galmedic umożliwia się pacjentom bezpieczne przerwanie ciągu alkoholowego, pod ścisłą kontrolą specjalistów. Możliwość osiągnięcia kontroli własnej abstynencji jest zdolnością, która wymaga czasu i cierpliwości, zarówno ze strony pacjenta, jak i jego terapeutów.

Interesuje Cię psychoterapia alkoholizmu w Centrum Medycznym Galmedic? O naszej placówce dowiesz się więcej w zakładce O nas.

Psychoterapia alkoholizmu w Centrum Medycznym Galmedic opiera się głównie na zniwelowaniu mechanizmów uzależnienia, obecnych w psychice chorego. Jednocześnie postuluje się, by nałogowiec poddał się pozostałym elementom kompleksowej terapii choroby alkoholowej. W placówce dostępne jest ponadto odtrucie alkoholowe i awersyjna metoda terapeutyczna (w tym najpopularniejsze obecnie Esperal). Jedynie połączenie wszystkich oddziaływań terapeutycznych może zagwarantować pełen sukces, czyli szansę na pokonanie nałogu i stałe utrzymanie wstrzemięźliwości od alkoholu etylowego.

Zaburzenia związane bezpośrednio z uzależnieniem chorego dotykają osoby i jej najbliższego środowiska. Dotyczą psychopatologicznych procesów, ale również schorzeń somatycznych, umiejętności życiowych, źródeł stresu i problemów osobistych. Nałóg wywiera zatem niczym nieograniczony wpływ na całe życie alkoholika, doprowadzając do stopniowej degeneracji zarówno jego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. To także z tego powodu terapia choroby alkoholowej nie powinna ograniczać się do zastosowania wyłącznie jednej wybranej metody.

Masz pytanie dotyczące usługi? Zapraszamy do kontaktu

Plany terapii i technologia psychoterapii uzależnienia

Psychoterapię uzależnień w bielskim Centrum Medycznym Galmedic rozpoczyna się od szczegółowej diagnostyki stanu zdrowia psychicznego pacjenta. Pierwszą wizytę traktuje się zwykle zatem jako konsultację. Podczas niej terapeuta zadaje kilka pytań dotyczących głównie powodu umówienia wizyty i głównych trudności napotykanych na drodze życiowej. W przypadku osób uzależnionych, odpowiedzi na niektóre pytania mogą być trudne, ale nie powinny one być powodem do wstydu. Pacjent zgłasza się bowiem do specjalisty w celu uzyskania pomocy i wsparcia. Psychoterapeuta czy psychiatra nie ocenia podejmowanych przez pacjenta zachowań. Zadaje określone pytania wyłącznie po to, by poznać mechanizmy umysłowe, które są obecne w jego psychice. Jeżeli pacjent uzna, że nie chce o czymś mówić, terapeuta nie będzie naciskał na konieczność udzielenia odpowiedzi.

Podczas pierwszej wizyty psychoterapeutycznej pacjent może samodzielnie przekonać się o tym, czy odpowiada mu sposób prowadzenia sesji terapeutycznej przez danego specjalistę. Wtedy też zwykle ustala się zasady terapii, zwłaszcza jej częstotliwość i przybliżony czas. Po pierwszej konsultacji terapeuta proponuje rodzaj terapii i określa jej cele oraz zadania. Przedstawia ponadto możliwe strategie terapeutyczne, zadania i rolę pacjenta raz wszystkie funkcje terapeuty. W planie terapii umieszcza się również informacje o celach, jakie ustalono wspólnie z pacjentem. Dotyczą one głównie zwiększenia zdolności do samodzielnego utrzymywania abstynencji oraz usuwania zaburzeń i rozwiązywania większości problemów osobistych. Specjaliści pomagają również pacjentom radzić sobie z chęcią powrotu do uzależnienia lub ewentualnymi jego nawrotami. Zmieniają się mechanizmy nałogowej regulacji emocji, iluzji i zaprzeczania, rozpraszania własnego ja. Technologia psychoterapii uzależnienia opiera się zatem na konsekwencjach długofalowych, zmieniających cały dotychczasowy sposób myślenia nałogowca. Z tego względu terapia trwa zwykle nawet kilka-kilkanaście miesięcy.

Terapia alkoholizmu Bielsko-Biała – specjaliści

Terapia uzależnienia od alkoholu powinna odbywać się wyłącznie w specjalistycznych placówkach i pod okiem członków wykwalifikowanego personelu medycznego. Są nimi głównie psychiatrzy, psycholodzy i psychoterapeuci. Podejmują oni z pacjentem ciągły kontakt, budując relację opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Eksperci pracujący w Centrum Medycznym Gamedic charakteryzują się ostrożnością i uwagą w analizie i procesie rozpoznawania potrzeb oraz preferencji pacjenta. Ponieważ każdy chory zgłasza się do placówki z innymi trudnościami, traktujemy ich indywidualnie, jednocześnie holistycznie postrzegając ich organizm.

Skuteczność, jaką odznacza się terapia alkoholizmu, zawdzięczamy profesjonalnemu doradztwu ekspertów Centrum Medycznego Galmedic. Pomagają oni chorym przejść przez 3 kolejne fazy powrotu do życia sprzed nałogu. Polegają one na wycofaniu, akceptacji i analizie. Wszystkie powinny mieć niezakłócony przebieg, o co dbają właśnie przedstawiciele personelu medycznego. Terapia alkoholowa w Bielsku-Białej polega zatem na proponowaniu alkoholikowi takich usług, które dostosowane są indywidualnie do jego zmieniających się nawet w trakcie terapii potrzeb i oczekiwań. W placówce może on skorzystać z psychoterapii indywidualnej, grupowej, spotkań grupy wsparcia, technik medytacyjnych, relaksacyjnych i różnorodnych warsztatów. Specjaliści dbają o najwyższy poziom komfortu swoich pacjentów, zapewniając im atmosferę dyskrecji i intymności. Jednocześnie niezwłocznie odpowiadają na ich wszelkie potrzeby, wzbudzając motywację do dalszego podejmowania aktywnych działań terapeutycznych. Leczenie alkoholizmu w Bielsku-Białej w Centrum Medycznym Galmedic jest bezpieczne i skuteczne.

Często zadawanie pytanie

Głównym celem leczenia psychoterapeutycznego jest zachowanie trwałej wstrzemięźliwości pacjenta od spożywania alkoholu etylowego oraz zmiana jego dotychczasowych przyzwyczajeń, w tym również związanych z powstałymi mechanizmami uzależnienia.

Terapia alkoholizmu trwa zwykle od kilku tygodni do nawet kilku lat. Jej czas uzależniony jest przede wszystkim od stanu zdrowia pacjenta, jego potrzeb i możliwości.

Psychoterapię alkoholizmu zawsze powinien prowadzić lekarz psychiatra lub psychoterapeutą bądź psycholog. Wszyscy powinni posiadać stosowne uprawnienia do przeprowadzania tego rodzaju oddziaływań terapeutycznych.

Psychoterapia jest metodą wspomagającą proces leczenia choroby alkoholowej. Stosowana samodzielnie nie daje stuprocentowej gwarancji skutecznego pokonania nałogu.

Rodzaj terapii ustala się indywidualnie z pacjentem podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej. Zależy on od możliwości pacjenta, jego potrzeb i preferencji.

Terapia indywidualna nastawiona jest na relację indywidualną pacjenta z terapeutą. Podczas spotkań grupowych chorym umożliwia się ponadto nawiązanie relacji z innymi chorymi, zmagającymi się z podobnymi trudnościami.

Do grupy wsparcia dla uzależnionych od alkoholu można dołączyć na dowolnym etapie leczenia choroby alkoholowej, bez względu na stopień uzależnienia i obecną fazę choroby alkoholowej.

Wystarczy skontaktować się z recepcją Centrum Medycznego Galmedic w Bielsku-Białej.

Pytania psychoterapeuty zwykle dotyczą objawów zauważanych przez samego chorego. Zapyta on zatem z pewnością o trudności, jakie napotyka w życiu uzależniony i powód zgłoszenia się do specjalisty. Pytania zwykle nie są jednak zbyt szczegółowe czy intymne.

Tak, spotkania w ramach psychoterapii powinny odbywać się cyklicznie, co zapewnia systematyczność i ciągłość terapii.

Tak, każdy pacjent podpisuje swój osobisty plan terapii, oświadczając tym samym, że wyraża zgodę na podejmowane działania i zawartą w nim treść.

Do procesu psychoterapii nie trzeba specjalnie się przygotowywać. By uniknąć elementu zaskoczenia, warto wcześniej zastanowić się nad własnymi oczekiwaniami i potrzebami związanymi z terapią.

Zwykle sesja terapeutyczna trwa 60 minut.

Nie, psychoterapia alkoholizmu jest procesem całkowicie bezpiecznym, pod warunkiem, że przeprowadza ją specjalista w placówce medycznej.

Psychoterapię alkoholizmu powinno się łączyć z innymi elementami kompleksowej terapii choroby alkoholowej (odtruciem alkoholowym i wszywką alkoholową).

Tak, przebywanie pod opieką wykwalifikowanych specjalistów znacznie ogranicza ryzyko wystąpienia nawrotu choroby alkoholowej, jednocześnie zwiększając możliwości pacjenta dotyczące jego pozostania w abstynencji.

Nie, Centrum Medyczne Galmedic jest placówką prywatną, dzięki czemu formalności ograniczone zostały do minimum.

Cennik psychoterapia alkoholizmu

  • Cena ustalana indywidualnie z psychoterapeutą

Masz pytanie dotyczące usługi?

Masz problem z alkoholem i szukasz skutecznej terapii? Zapraszamy do kontaktu

668 660 600